MILTON VILLAGE FLORIST | 0244552965 | 2/105 PRINCES HWY | MILTON | NSW | 2538